Generated with MOOJ Proforms Basic Version 1.6
*Pole wymagane
Szkoła *
Imię *
Drugie Imię
Nazwisko *
Pesel *
adres email: *
Telefon kontaktowy *
Dział *
Stanowisko *
Okres nadania uprawnień
Wychowawca
- Klasa
e-dziennik
- Sekretariat
- Administracja
- Księga Zastępstw
- Dziennik Pedagoga
- Dziennik Zajęć Innych
- Dziennik Świetlicy
E-Pefron
GUS
Microsoft Office 365
MOL
Nowe SIO
Opium
OPTIVUM Zastępstwa
OPTIVUM Kadry
Podpis Elektroniczny
Służbowy adres e-mail
SIO
SIGMA
Osoba zgłaszająca *

Na skróty

Wspieramy